Konzervačná stomatológia
 • Výplne všetkých tried
 • Estetická a rekonštrukčná stomatológia
 • Endodontické ošetrenie jedno a viackoreňových zubov (vyberanie nervov), endodontické ošetrenie podlieha prísnej indikácii a zuby určené na extrakciu zásadne endodonticky neošetrujeme.
Preventívna stomatológia
 • Pečatenie fisúr. Zaliatie hlbokých rýh a jamiek na trvalých zuboch do 6 mesiacov od prerezania tekutým keramickým materiálom, ktorý zabraňuje predčasnému pokazeniu týchto zubov.
 • Dentálna hygiena.
Parodontológia
 • Mukogingiválna chirurgia, kyretáž paro vačkov, odborné odstránenie zubného kameňa lekárom, nie dentálnou hygieničkou.
 • Komplexná parodontologická terapia atestovaným parodontológom.
Dentálna bižutéria
 • Aplikácia dentálnych šperkov rôznych výrobcov bez nutnosti poškodenia zuba.
Chirurgia

Výkony v rozsahu dentoalveolárnej chirurgie:

 • Resekcie koreňových hrotov
 • Chirurgické extrakcie retinovaných zubov
 • Chirurgické odstránenie zalomených koreňov
 • Uzatvorenie Oroantrálnej a nasoantrálnej komunikácie
 • Plastická úprava mäkkých tkanív (frenulectomia, vestibuloplastika)
 • Replantácia zubov
 • Plastická úprava tvrdých tkanív

Implantológia:

 • Nahradenie jednotlivých zubov (korunka, bez nutnosti brúsiť susedné piliere)
 • Nahradenie skupín zubov ( mostík, bez nutnosti brúsiť susedné piliere)
 • Podopretie snímacích náhrad (v prípade, že vám nedrží totálna alebo parciálna náhrada, vieme vám ju formou implantátu fixovať)
 • Na našej klinike sa venuje implantológii MUDr. Urban Juraj a spolupracujeme od roku 2010 s firmou Lasak .

Výkony v celkovej anestézii:

Všetky vyššie uvedené výkony realizujeme aj v celkovej anestézii, tzn. že pacienta po absolvovaní interného predoperačného vyšetrenia uspí atestovaný anesteziológ a my zákrok vykonáme pokiaľ pacient spí. Pre našu kliniku poskytuje anesteziologické služby MUDr. Penzéš Henrich, ktorý nám uspáva pacientov priamo v ambulancii  a na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici prof. Korca v Zlatých Moravciach  MUDr. Dekrétová Jarka.

Dokument na stiahnutie

Čelustná Ortopédia

Komplexná čelustnoortopedická terapia. Snímateľné aparáty, fixné aparáty, dlahové aparáty (Invisalign, Spark). Úprava čeľustnoortopedických anomálií od najbežnejších až po komplikované stavy vyžadujúce chirurgický zásah. Liečba retinovaných zubov, autotransplantácie zubov, replantácie zubov po úraze- v spolupráci s dentoalveolárnym chirurgom. Na našom pracovisku sa čeľustnej ortopédii venuje MUDr. Šedivý, ktorý túto činnosť začal vykonávať už v roku 1989. Od roku 2023 sa venuje čeľustnej ortopédii aj MDDr. Hana Šedivá.

Protetická stomatológia

Fixné náhrady všetkých druhov:

 • Korunky, mostíky, koreňové nadstavby, keramické fazety, keramické inlay.
 • Práce zhotovujeme z kovokeramiky, keramiky, živice, zliatin striebra a zlata a zirkónu.
 • Práce postavené na implantátoch bez nutnosti obrúsenia susedných zubov.

Snímateľné náhrady:

 • Parciálne náhrady klasické
 • Parciálne náhrady so zásuvnými spojmi (bez háčikov)
 • Flexibilné parciálne náhrady bez kovu
 • Totálne náhrady
 • Skeletové parciálne náhrady
 • Náhrady podoprené implantátmi (napríklad ak je dolná totálna náhrada voľná, nedrží dostatočne na svojom mieste, vieme ju pomocou implantátu prichytiť o kosť)