Naši lekári
MUDr. Jozef Šedivý
stomatológ, stomatochirurg, čeľustný ortopéd
MUDr. Soňa Šedivá
stomatológ, parodontológ
MUDr. Juraj Urban
stomatológ, stomatochirurg, implantológ
MDDr. Hana Šedivá

zubný lekár, čeľustný ortopéd

Naše sestry
Brkalová-Kostolániová Ľudmila

Ďuráková Mária dipl.v.s.

Bc. Kyseľová Lucia