Naši lekári

MUDr. Jozef Šedivý

stomatológ, stomatochirurg, čeľustný ortopéd

MUDr. Soňa Šedivá

stomatológ, parodontológ

MUDr. Juraj Urban

stomatológ, stomatochirurg, implantológ

MDDr. Hana Šedivá

zubný lekár

Naše sestry

Brkalová-Kostolániová Ľudmila

Vrtáková Jana

Bc. Kyseľová Lucia