Cenník
  Cenník : Zdravotných výkonov a služieb – úhrada pacienta Cena v Euro      
1 Jednoplôšková výplň zuba/AM Ng2/ 15      
2 Dvojplôšková výplň zuba. 25      
3 Trojplôšková výplň zuba. 30      
4 Fotokompozit – jedna plôška front. 25      
5 Fotokompozit – dve plôšky front. 30      
6 Fotokompozit – tri plôšky front. 40      
7 Fotokompozit – jedna plôška dist. 25      
8 Fotokompozit – dve plôšky dist. 35      
9 Fotokompozit – tri plôšky dist. 40      
10 Rekonštrukcia korunky zuba priama 50      
11 Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. 35      
  Endodontické ošetrenie dvojkoreňového trvalého zuba (4.5.). 40      
12 Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. 60      
13 Egalizácia alveolárneho výbežku. 15      
14 Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie. 20      
15 Komplexný protetický návrh pri TSN. 60      
16 Komplexný protetický návrh pri PSN. 70      
17 Doplatok u SN za nadšt. individualne      
18 Stiahnutie korunky. 20      
19 Opätovné nacementovanie korunky 15      
20 Opätovné nacementovanie fixného mostíka 1.pilier 15      
21 Oprava keramiky 1 zub 30      
22 Oprava C+B 1 zub 15      
23 Koreňová nádst. Glassix 50      
24 Kor.nadst. FRC čap/DT-Light/ 25      
25 Zavedenie parapulpálneho čapu 15      
26 Sním.interorál. Kamerou 10      
27 Dokum. Fotografia 10      
28 Od.mat.na lab.vyšetrenie 20      
29 Študijný model, s analýzou,reg.pred protetickou prácou 15      
30 Chránič pre športovcov 60      
31 Ústna dlaha 60      
32 Nosič na bielenie 20      
33 Intraligamentárna /perio/. anestéza 20      
34 Sutúra rany atraumatické šitie 15      
35 Reendodoncia jednokoreňového zuba 35      
36 Reendodoncia viackoreňového zuba 60      
37 Ošetrenie citlivých plôšok zuba- impregnácia 10      
38 Použitie VFP / Elektrokauterizácia/ 10      
39 Vonkajšie bielenie zubov/čelusť/ 70      
40 Skúška vitality zubov/za 3 zuby/ 6      
41 Pečatenie fisur/za 1 zub/ 12      
42 Zubná ozdoba-Diamant 60      
43 Aplikácia- MTA, BIODENTINE 22      
44 OZK-Ultrazvuk,Vector,Pieskovanie/sextant/ 20      
45 Priama platba neprisl. pac.,bez ZP v SR individualne      
46 Výkon bez prev. prehl. /V01 až V07,V41 a V42/        
  Jednoplôšková výplň zuba/AM Ng2/ 25      
  Dvojplôšková výplň zuba. 35      
  Trojplôšková výplň zuba. 45      
  Fotokompozit – jedna plôška front. 35      
  Fotokompozit – dve plôšky front. 45      
  Fotokompozit – tri plôšky front. 60      
  Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. 50      
  Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. 90      
47 Inj.anest. pri konz. a protetických výkonoch 15      
48 Dlhší administratívny výkon/D38/ 5      
49 Príplatok k certifikovaným výkonom/P09,P23,P32,P33/ 30      
50 Samostatná povr.slizničná anest. 2      
51 Vyžiadané konzultačné stomatolog. vyšetrenie 10      
52 Rozdiel úhrady pac:§3 ods.5 Zak.577/2004 nadštandard individualne      
53 Rozdiel úhrady poistenca pri V20,V31,E61,E63,P07/nadšt. individualne      
  Služby súvisisce s poskýtovaním zdravotnej starostlivosti        
54 Poskytnutie výpisu zo zdrav.dokumentácie podľa §24 ods.4. 5      
  Výkony Dentálnej hygieny:        
55 OZK kyretami 10      
56 Akut.oš. Paro vačku 10      
57 Detekcia-farbenie povlakov u detí 5      
58 Amb.fluoridácia zubov gel. 12      
  Implantológia priama platba        
59 Zavedenie intraoseálneho implantátu Lasak, lok.anestéza, 300      
60 Zavedenie vhojovacieho valčeka 30      
61 Protetický návrh, odtlačky,cementovanie 20      
  Dentoalveolárna chirurgia priama platba        
62 Resekcia koreňového hrotu 70      
63 Excízia mäkkých tkanív 40      
64 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 60      
65 Chirurgická extrakcia zuba 80      
66 Chirurgická revízia rany 20      
67 Intraorálna incízia dentogénneho abcesu 30      
68 Repozícia sublux. alebo lux. zuba, nalomenej alveoly 60      
69 Extrakcia jednokoreňového zuba 30      
70 Extrakcia viackoreňového zuba 40      
71 Plastika frenúl, slizničných väzivových pruhov 50      
72 Gingivektómia za každý zub 20      
73 Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka 61      
74 Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka 72      
75 Extrakcia retinovaného zubu múdrosti 80      
76 Extrakcia retinovaného očného zuba 80      
77 Zastavenie poextrakčného krvácania 35      
78 Frenulectomia horná 50   do 18 rokov nad 18 rokov
  Čeľustná ortopédia 10 10
79 Čeľustnoortopedická konzultácia 10 15
80 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 20 20
81 Analýza čo modelov + odtlačky 20 20
82 RTG OPG snímka + analýza 10 10
83 Fotodokumentácia 10 10
84 Konštrukčný zhryz 10 50
85 Návrh liečebného plánu 250 394
86 Fixný aparát- kovové zámky 400 544
87 Fixný aparát- estetické zámky 150  
88 Snímateľný aparát- aktivátor/monoblok 120 150
89 Snímateľný aparát- retenčná platňa 15 25
90 Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby + úprava – fixný aparát 20 40
91 Výmena oblúka – fixný aparát- 1 čeľusť 10  
92 Čelustnoortopedická kontrola aktívnej liečby + úprava – snímateľný aparát 5 10
93 Čelustnoortopedická kontrola počas retencie 10 15
94 Sňatie fixného aparátu – 1 čeľusť 20 20
95 Čistenie po sňatí fixného aparátu 35 40
96 Fixný retainer 15 15
97 Dolepenie zámku, kanyly 15 15
98 Náhryzový val 10 10
99 Zábrus zuba z čo dôvodov- stripping 5 5
100 Pacientsky vosk 4 4
101 ČO kefka 3 3
102 Krabička 3 3
           
           
  Cenník platný od 1.1.2020        

TSN 80
Kovokeramická korunka 160
Korunka fazetovaná Nexco 80
Korunka fazetovaná Nexco 80 bez p.p. 90