Cenník

Cenník : Zdravotných výkonov a služieb – úhrada pacienta Cena
Jednoplôšková výplň zuba/AM Ng2/ 14€
Dvojplôšková výplň zuba. 18€
Trojplôšková výplň zuba. 22€
Fotokompozit – jedna plôška front. 19€
Fotokompozit – dve plôšky front. 25€
Fotokompozit – tri plôšky front. 30€
Fotokompozit – jedna plôška dist. 25€
Fotokompozit – dve plôšky dist. 31€
Fotokompozit – tri plôšky dist. 35€
Rekonštrukcia korunky zuba priama 50€
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. 25€
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. 37€
Egalizácia alveolárneho výbežku. 15€
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie. 20€
Komplexný protetický návrh pri TSN. 60€
Komplexný protetický návrh pri PSN. 70€
Doplatok u SN za nadšt.                individuálne
Stiahnutie korunky. 10€
Opätovné nacementovanie korunky 12€
Opätovné nacementovanie fixného mostíka 20€
Oprava keramiky 1 zub 30€
Oprava C+B 1 zub 15€
Koreňová nádst.-Unimetric 15€
Kor.nadst. FRC čap/DT-Light/ 25€
Zavedenie parapulpálneho čapu 12€
Sním.interorál. Kamerou 10€
Dokum. Fotografia 10€
Od.mat.na lab.vyšetrenie 20€
Študijný model, s analýzou,reg.pred protetickou prácou 15€
Chránič pre športovcov 50€
Ústna dlaha 40€
Nosič na bielenie 20€
Intraligamentárna /perio/. anestéza 15€
Sutúra rany atraumatické šitie 15€
Reendodoncia jednokoreňového zuba 20€
Reendodoncia viackoreňového zuba 30€
Ošetrenie citlivých plôšok zuba- impregnácia 5€
Použitie VFP / Elektrokauterizácia/ 10€
Vonkajšie bielenie zubov/čelusť/ 70€
Skúška vitality zubov/za 3 zuby/ 6€
Pečatenie fisur/za 1 zub/ 10€
Zubná ozdoba-Diamant 30€
Aplikácia- MTA, BIODENTINE 22€
OZK-Ultrazvuk,Vector,Pieskovanie/sextant/ 20€
Priama platba neprisl. pac.,bez ZP v SR                individuálne
Výkon bez prev. prehl. /V01 až V07,V41 a V42/  
Jednoplôšková výplň zuba/AM Ng2/ 22€
Dvojplôšková výplň zuba. 35€
Trojplôšková výplň zuba. 43€
Fotokompozit – jedna plôška front. 27€
Fotokompozit – dve plôšky front. 42€
Fotokompozit – tri plôšky front. 50€
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba. 48€
Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba. 84€
Inj.anest. pri konz. a protetických výkonoch 15€
Dlhší administratívny výkon/D38/ 5€
Príplatok k certifikovaným výkonom/P09,P23,P32,P33/ 30
Samostatná povr.slizničná anest. 2€
Vyžiadané konzultačné stomatolog. vyšetrenie 10€
Rozdiel úhrady pac:§3 ods.5 Zak.577/2004 nadštandard                individuálne
Rozdiel úhrady poistenca pri V20,V31,E61,E63,P07/nadšt.                individuálne
Služby súvisisce s poskýtovaním zdravotnej starostlivosti  
Poskytnutie výpisu zo zdrav.dokumentácie podľa §24 ods.4. 5€
Výkony Dentálnej hygieny:  
OZK kyretami 10€
Akut.oš. Paro vačku 10€
Detekcia-farbenie povlakov u detí 5€
Amb.fluoridácia zubov gel. 12€
Implantológia priama platba  
Zavedenie intraoseálneho implantátu Lasak, lok.anestéza, 285€
Zavedenie vhojovacieho valčeka 25€
Protetický návrh, odtlačky,cementovanie 20€
Dentoalveolárna chirurgia priama platba  
Resekcia koreňového hrotu 67€
Excízia mäkkých tkanív 20€
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 87€
Chirurgická extrakcia zuba 52€
Chirurgická revízia rany 12€
Intraorálna incízia dentogénneho abcesu 22€
Repozícia sublux. alebo lux. zuba, nalomenej alveoly 52€
Extrakcia jednokoreňového zuba 15€
Extrakcia viackoreňového zuba 20€
Plastika frenúl, slizničných väzivových pruhov 42€
Gingivektómia za každý zub 17€
Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka 61€
Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka 72€
Extrakcia retinovaného zubu múdrosti 70€
Extrakcia retinovaného očného zuba 50€
Zastavenie poextrakčného krvácania 35€
Frenulectomia horná 45€
Čeľustná ortopédia  
Čeľustnoortopedická konzultácia 17€
Vstupné čeľustnoortopedická vyšetrenie 10€
Analýza Č. O. modelov 7€
Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečby 10€
Čeľustnoortopedická kontrola počas retencie 10€
Návrh liečebného plánu 5€
Konštrukčný zhryz 6€
Adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátu 1€8
Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. Bumperu 15€
Príprava a naviazanie parcialneho oblúka 10€
Príprava a naviazanie celého oblúka-pri f.a. na jednu čeľusť 15€
Odstránenie naviazaného oblúka 10€
Úprava snímateľného aparátu 5€
Úprava fixného aparátu 10€
Stiahnutie fixného aparátu za jeden zub 1€
Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden zub 5€